Thông tin nội bộ

Công trình anh Nguyễn Hồng Thắng xây gạch không nung Đông Khê

Hướng về 10 năm ngày thành lập Đông Khê

Kỷ niệm Đông Khê tròn 10 tuổi, ngày 5/9/2007-5/9/2017

 

 

Chúc mừng sinh nhật tháng 11

Chúc mừng sinh nhật: Dương Thị Thông- NV nhà ăn (3/11); Lê Hữu Vệ - CB kỹ thuật (6/11); Nhữ Thị Len - Nhân viên kế toán (10/11); Nguyễn Thị Liên - Tổ xếp gạch (10/11); Trần Văn Đức - Lái ô tô (13/11); Bùi Thị Ngọc - Nhân viên Phân xưởng Cơ Giới (15/11); Phạm Thế Duyệt - Phân xưởng Gạch (18/11); Lê Thị Luân - Nhân viên Kế toán (20/11); Nguyễn Thị Tuyết -Đội phó Cảng Bến Đụn (20/11); Nguyễn Văn Chuân - Vận hành máy xúc (22/11); Trần Xuân Mạnh - Lái ô tô (22/11); Trần Văn Thịnh - Thợ hàn (24/11)

 

Đang xử lý...