Gạch Terrazzo Mắt Nai

Mã sản phẩm: DK-MN

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, tro bay, đá trắng, đá đen, bột màu

Kích cỡ : 400x400x30

Khối lượng : 11kg

Độ hút nước Độ mài mòn Độ bền uốn Độ bền nén Sai số chiều dày Sai số độ phẳng
Max = 15% theo thể tích Max 26 mm2
50C m2
Min 5N/mm2 Min 20N/mm2 ±3mm 1÷1.5mm

 

Đang xử lý...