Công ty Môi TRường Đông Khê tổ chức thành công ĐH Công Đoàn công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔNG KHE TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỒNG TY LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017-2022

 

 

Ngày 29 tháng 09 năm 2017, Công đoàn Công ty  cổ phần DVVS Môi Trường Đông Khê đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2022. Về dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Văn Luyến – Chủ tịch HĐ QT Công ty; đồng chí: Vũ Văn Lễ - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Công đoàn bộ phận; đại biểu Liên đoàn lao động Thị Xã Đông Triều; các đồng chí lãnh đạo Công ty; đại biểu được bầu từ các Đại hội công đoàn bộ phận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tại Đại hội chỉ rõ: Nhiệm kỳ qua Công đoàn Công ty Môi Trường Đông Khê đã luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Công ty và Công đoàn cấp trên, vận động đoàn viên, CNLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ I đã đề ra. Đặc biệt là làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Chủ động phối hợp với chuyên môn và các tổ chức chính trị trong Công ty tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch  SXKD của đơn vị, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động.

 

 

 

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Lễ - Chủ tịch Công đoàn Công ty biểu dương ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ đoàn viên Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí mong rằng Công đoàn Công ty tiếp tục phát huy thành tích để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trong đó đặc biệt chú trọng vào công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đảm bảo an toàn trong sản xuất, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, lao động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội Công đoàn Công ty than Quang Hanh đã bầu ra BCH khóa II gồm 07 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang xử lý...